Công ty TNHH Điện tử Gong Jin Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại:
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ